Lắp đặt camera tại Nha Trang - Hệ thống điện nhẹ: Tổng đài, Wifi, Âm thanh thông báo, Truyền hình nội bộ - Gọi 0886 811 919 Tư vấn Miễn Phí

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7332HUHI-K4

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7332HUHI-K4

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.032 kênh vỏ sắtH.265Pro+ • Hỗ trợ 32 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 8 kênh IP 8MP• Ghi hình 8MP@8fps | 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps• Cổng xuất hình ảnh HDMI2@4K | HDMI1&VGA@1920x1080 | CVBS• Hỗ

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7324HUHI-K4

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7324HUHI-K4

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.024 kênh vỏ sắtH.265Pro+ • Hỗ trợ 24 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 8 kênh IP 8MP• Ghi hình 8MP@8fps | 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps• Cổng xuất hình ảnh HDMI2@4K | HDMI1&VGA@1920x1080 | CVBS• Hỗ

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HQHI-K2/P

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HQHI-K2/P

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.032 kênh vỏ sắtH.265Pro+ • Hỗ trợ 32 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 8 kênh IP 8MP• Ghi hình 8MP@8fps | 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps• Cổng xuất hình ảnh HDMI2@4K | HDMI1&VGA@1920x1080 | CVBS• Hỗ

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7216HUHI-K2

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7216HUHI-K2

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.016 kênh vỏ sắtH.265+ • Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 6MP• Ghi hình 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps• Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K/VGA đồng thời với độ phân giải

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HUHI-K2

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HUHI-K2

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.08 kênh vỏ sắtH.265+ • Hỗ trợ 8 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 6MP• Ghi hình 5MP@12fps | 4MP@15fps | 3MP@18fps | 1080P/720P@25fps• Cổng xuất hình ảnh HDMI 4K/VGA đồng thời với độ phân giải

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HUHI-F1/N

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HUHI-F1/N

  Đầu ghi hình Turbo HD 3.04 kênh vỏ sắt • Hỗ trợ 4 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 1 kênh IP 4MP• Ghi hình 3MP@15fps | 1080P/720P@25fps• Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080 | CVBS• Hỗ trợ

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7332HQHI-K4

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7332HQHI-K4

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.032 kênh vỏ sắtH.265+ • Hỗ trợ 32 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 8 kênh IP 6MP• Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4)• Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI (4K&1920x1080)/VGA

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-73124HQHI-K4

  ĐẦU GHI HÌNH DS-73124HQHI-K4

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.024 kênh vỏ sắtH.265+ • Hỗ trợ 24 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP• Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4)• Cổng xuất hình ảnh 2xHDMI (4K&1920x1080)/VGA

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7316HQHI-K4

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7316HQHI-K4

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.016 kênh vỏ sắtH.265+ • Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 4 kênh IP 4MP• Ghi hình 4MP Lite@15fps | 3MP/1080P@25fps | 720P@60fps (chỉ hỗ trợ 4MP/3MP trên kênh 1/2/3/4)• Cổng xuất hình ảnh HDMI (4K&1920x1080)/VGA

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911

 • ĐẦU GHI HÌNH DS-7216HQHI-K2

  ĐẦU GHI HÌNH DS-7216HQHI-K2

  Đầu ghi hình Turbo HD 4.016 kênh vỏ sắtH.265+ • Hỗ trợ 16 kênh HDTVI/Analog/AHD/CVI + 2 kênh IP 4MP• Ghi hình 4MP Lite@15fps| 3MP/1080P@15fps | 720P@25fps• Cổng xuất hình ảnh HDMI/VGA đồng thời với độ phân giải @1920x1080| CVBS• Hỗ

  Chi tiết...

  Liên hệ

  0902 272 911